Groepspraktijk De Kering

Neem contact met ons op.

Je kan telefonisch of via mail contact met ons opnemen voor een eerste afspraak, vragen of bijkomende informatie. Als we in gesprek zijn, nemen we de telefoon niet op. Je kan een bericht achterlaten en dan bellen we je op een gepast moment terug.

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. We staan stil bij je vragen, noden en moeilijkheden en bespreken wat jij verwacht van de therapie en wat wij kunnen bieden. De manier waarop we werken is dus voor elke cliënt zeer verschillend aangezien we zoeken naar datgene wat jij nodig hebt. Na het kennismakingsgesprek, kan er een begeleiding opgestart worden of zoeken we samen naar een gepaste doorverwijzing.

Terugbetaling RIZIV : In de media werd aangekondigd dat iedereen vanaf 1 september 2021 recht heeft op een gesprek aan 11 Euro met een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. De realiteit is echter dat het hier gaat om een proefproject waarbij 151 miljoen Euro werd vrijgemaakt door de federale overheid. Dit bedrag zal maar tegemoet kunnen komen aan naar schatting 10 % van de noden. Dit najaar zullen een beperkt aantal psychologen en orthopedagogen zich op regionaal niveau bij het RIZIV kunnen aanmelden indien zij in deze conventie willen stappen. De vermoedelijke opstart zal vermoedelijk eerder januari 2022 zijn. In onze praktijk blijft iedereen werken zoals voorheen.

Neem contact op