In Balans

Een reeks van vijf groepssessies waarbij zelfzorg een plaats krijgt in je leven

We leven in drukke tijden waar de verwachtingen om te presteren vaak hooggespannen zijn. De  drukte neemt ons mee en we hebben amper nog tijd voor onszelf.
In deze groepsreeks maken we tijd. We staan letterlijk even stil bij datgene wat wezenlijk goed en belangrijk voor je is en hoe je dit in je leven tot stand kan brengen.
Via korte theoretische duiding, lichaamsgerichte oefeningen en ervaringsgericht leren komen volgende thema’s aan bod:

  • Stresssignalen herkennen en opvangen
  • Omgaan met spanning
  • Balans zoeken in je energiehuishouding
  • Balans zoeken in bepaalde levensgebieden (werk, privé, relaties)
  • Je kwaliteiten versterken
  • Verbinding aangaan met jezelf en anderen

We gaan in deze groepsreeks heel concreet aan de slag zodanig dat je het geleerde ook effectief in je dagelijks leven kan toepassen en integreren.

Wanneer:
Nog geen nieuwe data momenteel

Hoe:
We werken met een kleine groep van acht deelnemers zodat ieder de mogelijkheid heeft om eigen vragen en thema’s in te brengen binnen een veilig kader. We garanderen hierbij de veiligheid en de opvolging van het individuele en groepsproces. Respect voor elkaar, transparantie en veiligheid nemen we hierbij zeer ter harte.

Begeleiding:
Sarie Goossens is maatschappelijk assistente, integratief psychotherapeute, Voice Dialogue facilitator en gecertificeerd stress en burn-out coach.
Ondersteunende begeleiding van Liesbet Laenen, psychologe en EFT prsychotherapeute en Anne De Cock, psychologe en integratief psychotherapeute.

Plaats:
Groepspraktijk De Kering, Minderbroedersstraat 18, 3300 Tienen.

Tarief  en inschrijven:
Inschrijving of verdere informatie op 0499/ 42.62.58 of via mail naar sarie.goossens@gmail.com.
Indien wij nog geen eerder contact met je hadden is er voorafgaandelijk aan de inschrijving een kennismakingsgesprek met Sarie, Liesbet of Anne. Het tarief voor dit gesprek bedraagt 60,00 euro.
Het tarief voor de hele groepsreeks bedraagt 190,00 euro.
Te betalen op IBAN BE 12 0688 8913 7692 voor
1 januari met vermelding van  ‘naam’ en groepsreeks.
Je bent ingeschreven van zodra je het volledige bedrag betaald hebt.

Deel deze webpagina op uw Platform!