Groepssupervisie

door: Sarie Goossens

Werk je als psycholoog, maatschappelijk werker, coach, counselor of psychotherapeut, integreer je het therapeutisch werken binnen je vakgebied en heb je nood aan:

  • ondersteuning
  • samen zoeken hoe je kan omgaan met twijfels, onzekerheden en vragen
  • reflectie op je eigen denken, voelen en handelen in je werk
  • onderzoeken hoe je concreet verder aan de slag kan met bepaalde casussen
  • meer diepgang in het contact met je cliënten
  • professionele groei
  • tips
  • meer bewustwording van het effect van je tussenkomsten
  • leren van collega’s hoe zij het doen
  • jezelf scherp te houden

dan is dit groepssupervisie aanbod iets voor jou.

Hoe

We werken met een kleine groep van zes deelnemers zodat ieder de mogelijkheid heeft om eigen vragen, thema’s en casussen in te brengen binnen een veilig kader.

Het deelnemen aan deze groepssupervisie met professionals uit verschillende invalshoeken is een vorm van leerrijke kruisbestuiving. Je leert van mekaar, er is veel feedbackmogelijkheid, je maakt kennis met verschillende invalshoeken en je staat even los van je eigen werkcontext.

Vanuit mijn ervaring, mijn kwetsbaarheid, mijn enthousiasme en mijn goesting om te blijven leren en dit te delen, begeleid ik de groepssupervisie. Ik garandeer hierbij de veiligheid en de opvolging van het individueel en groepsproces.
Respect voor elkaar, transparantie, veiligheid en engagement neem ik hierbij zeer ter harte.

Supervisor

Als maatschappelijk assistente en integratief psychotherapeute heb ik vijftien jaar gewerkt in het CAW en CGG. Sinds zeven jaar ben ik aan de slag als zelfstandig psychotherapeute en richtte ik mee De Kering, groepspraktijk voor therapie en coaching op. Daarnaast ben ik erkend supervisor binnen de integratieve therapie opleiding (Interactionele Vormgeving) en lector binnen het volwassenonderwijs aan de UCLL, afdeling maatschappelijk werk.

Wanneer? 

Nog geen nieuwe data momenteel

Plaats

Groepspraktijk De Kering, Minderbroedersstraat 18, 3300 Tienen

Tarief en inschrijvingen

Inschrijven kan door een mail te sturen naar sarie.goossens@gmail.com

Voorafgaandelijk aan de inschrijving is er een kennismakingsgesprek. Het tarief voor dit gesprek bedraagt 60,00 euro.

Het tarief voor de hele supervisiereeks bedraagt 480,00 euro (excl. BTW).
Te betalen op IBAN BE 12 0688 8913 7692 voor 30 augustus 2017 met vermelding van ‘naam’ en groepssupervisie.

Je bent ingeschreven van zodra je het volledige bedrag betaald hebt.
Er is geen annulatie mogelijkheid eens de betaling is gebeurd.

Deel deze webpagina op uw Platform!