Omgaan met je Innerlijke Criticus

De Innerlijke Criticus is de stem in jezelf die commentaar geeft op wat je zegt, doet of denkt. Hij bekritiseert je, vergelijkt je met anderen en wijst je op je fouten. Zijn stem kan continu op de achtergrond aanwezig zijn of op bepaalde momenten juist heel hard verwijtend en aanvallend toeslaan:

  • Je doet het weer verkeerd.
  • Je ziet er niet goed uit.
  • Jij kan dat nooit waarmaken.
  • De anderen zullen het maar niks vinden.
  • Dat had je niet moeten doen, je hebt daar geen talent voor.
  • Ze denken misschien dat je slim bent, maar wacht maar af tot ze jou echt leren kennen.
  • Geef het toch op…

Wat je ook probeert, je innerlijke criticus is nooit tevreden. Hij kan je erg ontmoedigen, je blokkeren, je onzekerheid vergroten en je zelfwaarde gevoel onderuit halen.

In deze workshop leer je samen met anderen je Innerlijke Criticus beter kennen en begrijpen.

We doen dit aan de hand van de Voice Dialogue methode. Deze methode werd ontwikkeld door twee Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone. Ze beschrijven hoe onze persoonlijkheid bestaat uit verschillende delen, ikken of subpersonen: de perfectionist, de verantwoordelijke, de innerlijke criticus, de denker, de genieter,…
We focussen ons gedurende de workshop op de innerlijke criticus in relatie tot de andere ikken en onze kwetsbaarheid. We staan stil bij zijn ontstaan, zijn oorspronkelijke bedoeling en leren hoe je met hem kan omgaan zodat je meer zelfvertrouwen krijgt, terug in actie kan komen of meer tevreden in het leven kan staan.

Inhoud:
Kennismaken met de Voice Dialogue methode.
Zicht krijgen op de verschillende ikken die meer en minder actief zijn binnen je persoonlijkheid.
Leren kennen van je Innerlijke Criticus en hoe hij in relatie staat tot je ikken en je kwetsbaarheid.
Anders leren omgaan met je Innerlijke Criticus.

Methode:
Het theoretisch deel wordt afgewisseld met praktijk. Er is ruimte om te oefenen en eigen ervaringen te delen.

Doelgroep:
Iedereen die de kritische stem in zichzelf beter wil leren kennen, begrijpen en er anders mee wil leren omgaan.
We werken in een groepje van maximum 8 deelnemers.

Begeleiding:
Sarie Goossens is maatschappelijk assistente en integratief psychotherapeute. Sarie heeft reeds 15 jaar ervaring binnen het Algemeen Welzijnswerk en de Geestelijke Gezondheidszorg. Ze richtte mee Groepspraktijk de Kering op waar zij op dit moment werkzaam is als groepsbegeleidster, supervisor en psychotherapeute.

Data:

Voorjaar 2017

Plaats:
Groepspraktijk De Kering, Minderbroedersstraat 18 te 3300 Tienen.

Tarief en inschrijving:
Inschrijving of verdere informatie op 0499/ 42.62.58 of via mail naar sarie.goossens@gmail.com.
Te betalen op IBAN BE 12 0688 8913 7692 met vermelding van ‘naam’ en innerlijke criticus.
Voorafgaandelijk aan de inschrijving is er een kennismakingsgesprek. Het tarief voor dit gesprek bedraagt 60,00 euro.
Je bent ingeschreven van zodra je het volledige bedrag betaald hebt. Er is geen annulatiemogelijkheid eens de betaling is gebeurd.

Indien er minder dan 6 inschrijvingen zijn gaat de cursus niet door en wordt het inschrijvingsgeld onmiddellijk teruggestort.

Deel deze webpagina op uw Platform!