Sarie Goossens

Therapeut Groepspraktijk De Kering

Sinds 2009 werk ik als integratief psychotherapeute. Ik bied gesprekstherapie aan voor (jong)volwassenen en koppels. Tijdens de therapie spreken we over moeilijkheden, verlangens, gedachten, gevoelens, … en zoeken we naar gepaste manieren van omgang, aanvaarding en verwerking. Ik ondersteun je in je proces en samen gaan we op zoek naar mogelijke hulpbronnen om tot verandering te komen. De therapie kan, wanneer relevant, ondersteund worden door creatieve werkvormen en lichaamsgerichte oefeningen.

In 2016 vervolmaakte ik de gecertificeerde opleiding tot stresscoach en burn-out coach (HRD academy). In stress en burn-out coaching gaan we in verschillende stappen te werk. In eerste instantie staan we stil bij hoe je kan herstellen zodanig dat je terug energie kan opbouwen. Nadien bespreken we de mogelijke persoonlijke en organisatorische oorzaken, krijg je zicht op de stressverhogende denkpatronen en leer je stress hanteren.  Met aandacht voor je lichaam, voor je waarden en voor wat werkelijk bij jou past gaan we samen op zoek naar een nieuw gezond evenwicht. Vervolgens exploreren we wat passend werken voor jou kan betekenen binnen een nieuwe of oorspronkelijke (werk)context zodanig dat je meer evenwicht, tevredenheid en zelfvertrouwen kan ervaren.

Daarnaast begeleid ik hulpverleners, therapeuten en studenten in opleiding die een vraag hebben naar leertherapie of supervisie.
Teams in de sociale -en zorgsector kunnen omtrent verschillende thema’s zoals zelfzorg, teamzorg, veerkracht en stresshantering bij mij terecht. Ik organiseer op vraag workshops, intervisie en supervisie in De Kering of op locatie.

Mijn loopbaan startte in 2000 toen ik afstudeerde als maatschappelijk assistente. Ik werkte 10 jaar als individueel -en groepsbegeleidster in Halte 51, een residentieel centrum voor jongvolwassenen, in het CAW te Leuven.
Ik voltooide mijn integratieve therapieopleiding aan de Educatieve Academie te Antwerpen in 2009. Datzelfde jaar startte ik als zelfstandig psychotherapeute en ging halftijds aan de slag in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg te Leuven. Sinds 2014 ben ik naast psychotherapeute ook docente aan de UCLL, Sociale School Heverlee.

Om de kwaliteit van het therapeutisch werk blijvend hoog te houden, volg ik intervisie en supervisie en ben ik lid van de beroepsvereniging VVTIV 

Aanvullende opleidingen en workshops:

 • Contextuele therapie, jaaropleiding, Leren over Leven
 • Voice Dialogue (module 1, 2 en 3), Voice Dialogue Instituut
 • Creatieve therapie, jaaropleiding, Educatieve Academie
 • Begeleiden van verwerken van seksueel misbruik, jaaropleiding, Educatieve Academie
 • Relatietherapie, kortdurende trainingen, Kern
 • Emotionally Focussed Therapy for couples, basisopleiding, EFT België
 • Mindfulnesstraining, Itam
 • Focussing (level 1 en 2)
 • Opleiding tot stress- en burn-out coach, HRD Academy
 • ACT opleiding (module 1), Act Academy
 • EMDR gecertificeerd practitioner, Integrativa
 • EMDR werken met complex trauma en dissociatieve stoornissen, Integrativa

Een aantal sessies kunnen voor jongeren en jonvolwassenen gedeeltelijk worden terugbetaald door het ziekenfonds. Aangezien de voorwaarden per ziekenfonds sterk verschillen, informeer ik U hier graag over tijdens het eerste gesprek.