Groepspraktijk De Kering in Tienen

voor therapie & coaching

Update Covid-19: we begeleiden mensen live in de praktijk, of online indien gewenst. We bezorgen je de nodige instructies om de gesprekken op een veilige manier te laten plaatsvinden. Betreffende het doorgeven van contactgegevens indien één van onze therapeuten besmet raakt met Covid-19 verwijzen wij naar de wet terzake: https://etaamb.openjustice.be/nl/wet-van-20-juni-2021_n2021042381.html.

Terugbetaling RIZIV : In de media werd aangekondigd dat iedereen vanaf 1 september 2021 recht heeft op een gesprek aan 11 Euro met een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. De realiteit is echter dat het hier gaat om een proefproject waarbij 151 miljoen Euro werd vrijgemaakt door de federale overheid. Dit bedrag zal maar tegemoet kunnen komen aan naar schatting 10 % van de noden. Dit najaar zullen een beperkt aantal psychologen en orthopedagogen zich op regionaal niveau bij het RIZIV kunnen aanmelden indien zij in deze conventie willen stappen. De vermoedelijke opstart zal vermoedelijk eerder januari 2022 zijn. In onze praktijk blijft iedereen werken zoals voorheen.

Als je het woordenboek er op naslaat dan vind je twee verschillende betekenissen voor het woord kering.

De beide definities zijn goed van toepassing op de functie van therapie en coaching.

1. Een begrenzing die het water in zijn loop tegenhoudt
Je kan immers overspoeld raken door emoties, overdonderd zijn door een veelheid van gedachten, het allemaal niet meer zo helder zien. De begeleider biedt dan een bedding aan, een kering, waardoor je alle gevoelens en gedachten kan ventileren op een veilige plek. Door het luisterend oor, door het aanbrengen van structuur en helderheid, komen de emoties en gedachten stilaan een beetje tot rust.

2. Een omkering, ommedraai, wenteling of wending
De tweede betekenis, de wenteling of ommedraai komt tot stand in de begeleiding zonder dat die weg vooraf duidelijk wordt bepaald. Geen van ons werkt met een vast stappenplan. De kering wordt niet door ons geïnstalleerd, maar wel door jezelf. Op een bepaald moment voel je verandering, zie je meer mogelijkheden, kan je bewuste keuzes maken en voel je je steviger in het zadel zitten. Deze beweging geldt zowel voor individuen, koppels en gezinnen. Een veilige betrouwbare bedding vinden en de tijd krijgen om zelf de juiste, passende beweging in te zetten.

Wij begeleiden, faciliteren, ondersteunen. Met veel mildheid en vertrouwen dat een proces tijd vraagt maar wel steeds leidt tot beweging en iets nieuws.

Sarie, Marijke, Liesbet,  Anne, Marlies en Kristel

Deel deze webpagina op uw Platform!